Politik
Mads Vang Christensen

Politik er det muliges kunst

“Politik er det Muliges Kunst” et citat af den tyske rigskansler Otto von Bismarck i 1867. Et citat som måske rummer hele det politiske erhverv,

Read More »

“Jo mere visionær en leder er, jo mere villige er medarbejderne til at støtte op omkring missionen som går mod visionerne"

At skabe mening, sammenhæng, sammenhold
gennem visionære strategier om en bæredygtig verden.
At finde The Point of Gravity hvor alle ønsker at bidrage.
Kort sagt;

“At lede med hjertet til fælles bedste”

“Jo mere visionær en leder er, jo mere villige er medarbejderne til
at støtte op omkring missionen som går mod visionerne”

Lederskabet
At skabe mening, sammenhæng, sammenhold
gennem visionære strategier om en bæredygtig verden.
At finde The Point of Gravity hvor alle ønsker at bidrage.
Kort sagt;
“At lede med hjertet til fælles bedste”

 

“For at kunne lede andre godt, må du kende dig selv godt og
have menneskekundskab og et ønske om,
 at søge det gode”

EKSISTENTIEL LEDERSKAB

“At eksistere for en grund, et formål til at handle”
Al ledelse er selv-ledelse, og når lederskabet er eksistentielt forankret, tjener det altid et højere formål end blot at tjene penge. At tjene et højere formål er ganske enkelt at fremtidssikre sam-eksistensen, hvilket ikke kan lade sig gøre uden at alle er med. Som betyder at vi må samskabe det som giver mening og tjener bæredygtighed.

“Mere end nogensinde har lederne en større verdensorden at tage stilling til,
kompleksiteten er nu så stor, at den traditionelle form for ledelse er udspillet”

Man kan dø to gange,
anden gang er blot
en formalitet.

 
 
 
MC

Livet leves således;
mellem greb og bevægelighed,
mellem væren og stræben,
mellem kontakt og adskillelse,
mellem søgen og det kendte


MC

”For at kunne agere i en foranderlig verden-være skabende og givende gennem samarbejde-er der kun et sted at være forankret og det er i hjertet”

MC

Sammenhæng og sammenhold 

“Vi står alle i forhold til nogen eller noget”.
Mere end nogensinde er vi nødt til at skabe forbindelser og netværk, og finde nye måder at arbejde og samarbejde på for at kunne løse de massive udfordringer vi står over for. 

Vi står alle på en eller anden måde i forhold til hinanden, enten som familie, venner, naboer, nationer, lande og dog er et helt sikkert, så er vi alle beboer på planeten jorden.

Vi er forbundet som vores indre neurale netværk og forskningen kommer tættere på at kunne afsløre dette netværk, som i bund og grund viser at jo mere sensitive og bevidste vi bliver, jo mere afdækker vi at vi er forbundet. Hvilket blot betyder, at jo mindre fremmedgjort vi er for os selv, jo mindre fremmede er verden. Så dét, at vi er blevet fremmede overfor hinanden, er også en global krise, og det er det som fjerne os fra hinanden, og afstand i denne klasse, betyder krig og menneskeofre i den store stil. Så jo før vi genoptager denne forbindelse, jo før for vi genoprettet den naturbalance og diversitet som vi er mere end nogensinde afhængige af.

Som Mahatma Gandhi sagde; “Vil du gøre verden til et bedre sted, så start med dig selv”,
Vi er dog i dag, et mere usikkert sted, hvor vi er nødt til at handle i flok og gennem netværk. “

EKSISTENTIEL  LIVSPRAKSIS

“En opgave at udfører, et liv at leve, en filosofi til at praktisere ud fra”.

Hvis vi ønsker at leve et liv i nærvær, vågen, sansende og med rette bevidsthed, er vi nødt til at gøre livet til en praksis, hvor vi praktisere både disciplin og det at give slip på det som ikke længere tjener livet.

Denne livspraksis skal leves i Et sammenhængende, således at arbejde tjener friheden og friheden tjener arbejdet. At vi har de samme livværdier både på arbejdet og når vi ikke er på arbejdet.

Fremtidens ledere vil være dem som kan bevidstgøre og skærpe disse værdier,
således at det ikke er værdier man tilgår, men værdier man lever. 

KONTAKT FORM